Criterii in alegerea scolii de soferi si a instructorului auto

Momentul deciziei în alegerea începerii orelor de condus este unul foarte important ṣi implică mai mulṭi factori. Aceṣti factori pot varia atât in funcṭie de personalitatea fiecarui elev cât ṣi de aṣteptările acestuia. Practic elevii îṣi aleg ṣcoala sau instructorul, iar suma informaṭiilor pe care le găsiṭi cu privire la aceṣtia constituie o evaluare.
Astfel printre cei mai importanṭi paṣi, ṣi care constituie garanṭia unei reuṣite, sunt:
– calitatea informaṭiilor expuse atât în timpul orelor de condus cât ṣi în timpul orelor de legislaṭie;
– caracterul personalului didactic, implicit al intructorului cât ṣi al profesorului de legislaṭie;
– aptitudinile instructorului auto atât în modul de a explica cât ṣi în crearea condiṭiilor asemănătoare cu cele întâlnite în trafic, asigurând astfel o bază de cunoṣtinṭe utilizate în prevenirea anumitor situaṭii nefavorabile;
– condiṭiile oferite atât în cadrul orelor de legislaṭie cât ṣi a orelor de condus;
– confortul psihic ṣi emoṭional creat de instructor;
– modul de abordare a instructorului în ceea ce priveṣte fiecare tipologie de caracter a persoanelor, oferind pe lângă cunoṣtinṭele necesare ṣi o perspectivă diferită, ce permite elevului un confort psihic ṣi încrederea de care acesta are nevoie;
– mediul de învăṭare plăcut ṣi relaxant .

Unde gasim toate aceste informaṭii ?

– recomandările venite din partea unor persoane care au urmat cursurile la o anumită ṣcoală de ṣoferi sau cu un anumit instructor auto;
– referinṭe ṣi alte informaṭii din mediul online cu privire la instructorul sau ṣcoala pe care urmează să o alegi .
Foarte important, înainte de înscrierea în cadrul unei ṣcoli sau de alegerea unui instructor este stabilirea unui contact direct cu persoana ce reprezinta ṣcoala sau de ce nu, cu instructorul pe care urmeaza sa îl aveṭi. De aici puteṭi obṭine cele mai relevante informaṭii ce vă pot ajuta să luaṭi o decizie corectă.

Despre noi

Suntem de peste 5 ani pe piața școlilor de șoferi din Bacău, iar experiența unora dintre instructorii noștri este mult mai mare. Și nu doar acest aspect este cel mai important, ci faptul că personalizăm pregătirea fiecărui cursant în funcție de nevoile sale.

Contacteaza-ne