Criterii in alegerea scolii de soferi si a instructorului auto

Momentul deciziei în alegerea începerii orelor de condus este unul foarte important și implică mai mulți factori.

Acești factori pot varia atât in funcție de personalitatea fiecărui elev cât și de așteptările acestuia. Practic elevii își aleg școala sau instructorul, iar suma informațiilor pe care le găsiți cu privire la aceștia constituie o evaluare.
Astfel printre cei mai importanți pași, și care constituie garanția unei reușite, sunt:

  • calitatea informaṭiilor expuse atât în timpul orelor de condus cât ṣi în timpul orelor de legislaṭie;
  • caracterul personalului didactic, implicit a intructorului cât ṣi a profesorului de legislaṭie;
  • aptitudinile instructorului auto atât în modul de a explica cât ṣi în crearea condiṭiilor asemănătoare cu cele întâlnite în trafic, asigurând astfel o bază de cunoṣtinṭe utilizate în prevenirea anumitor situaṭii nefavorabile;
  • condiṭiile oferite atât în cadrul orelor de legislaṭie cât ṣi a orelor de condus;
  • confortul psihic și emoăional creat de instructor;
  • modul de abordare a instructorului în ceea ce privește fiecare tipologie de caracter a persoanelor, oferind pe lângă cunoștințele necesare și o perspectivă diferită, ce permite elevului un confort psihic și încrederea de care acesta are nevoie;
  • mediul de învățare plăcut li relaxant.

Unde găsim toate aceste informații ?

  • recomandările venite din partea unor persoane care au urmat cursurile la o anumită școală sau cu un anumit instructor;
  • referinṭe ṣi alte informaṭii din mediul online cu privire la instructorul sau ṣcoala pe care urmează să o alegi .

Foarte important, înainte de înscrierea în cadrul unei școli sau de alegerea unui instructor este stabilirea unui contact direct cu persoana ce reprezintă școala sau de ce nu, cu instructorul pe care urmeazș sa îl aveți. De aici puteți obține cele mai relevante informații ce vă pot ajuta să luați o decizie corectă.

Despre noi

Suntem de peste 5 ani pe piața școlilor de șoferi din Bacău, iar experiența unora dintre instructorii noștri este mult mai mare. Și nu doar acest aspect este cel mai important, ci faptul că personalizăm pregătirea fiecărui cursant în funcție de nevoile sale.

Contacteaza-ne